วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆ

การพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆ
การที่จะเขียนเว็บไซต์ต่างๆนั้นต้องศึกษาลายละเอียดการเขียนให้ดีก่อนว่าจะทำแบบใหนแบบเป็นอย่างไรจะเขียนด้ายโปรแกรมอะไรภาษาอะไรตามที่เราถนัด เช่น html,xhtml,PHP Mysql,cssโดยใช้เครื่องมือต่างๆดังนี้Notepad,EditPlus,Dreamweaver และโปรแกรมสร้างเว็บสำเร็จรูปเช่น joomla,Ajax ,javascript
ซึ่งทำให้เกิดแอพพลิเคชั่น ทั้งภาพ เสียงวีดีโอ ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่สะดวกขึ้นอีกช่องทางหนึ่งคือการนำเว็บต่างๆมาประยุกใช้ทำเว็บไซต์บนออนไลน์ๆเช่น facebook,blogger