วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานที่4 Management Information Sytem

ทดลองเล่มเกมส์ที่ชื่อ Capitalism 2 จากนั้นตอบคำถามเหล่านี้ลงในบล็อค 
1. จากปุ่มสร้างนี้ มีอะไรบ้างที่เป็น Upstream Management และ มีอะไรบ้างที่เป็น Downstream Management
building type บริหารงานประเภทต้นทาง
retail store บริหารงานประเภทปลายทาง
factory  บริหารงานประเภทต้นทาง
R&D Center บริหารงานประเภทต้นทาง
farm บริหารงานประเภทต้นทาง
logging camp บริหารงานประเภทปลายทาง
mine บริหารงานประเภทปลายทาง
headquarters บริหารงานประเภทต้นทาง
mansion เป็นการบริหารงานประเภทปลายทาง
apartment บริหารงานประเภทปลายทาง
commercial building การบริหารงานประเภทปลายทาง


2. จากเกมส์ ถ้าท่านจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ มีปัจจัยใดบ้างที่ใช้ในการตัดสินใจ ข้อมูลนั้นมาจากแหล่งไหนบ้าง


 เกมส์แนววางแผนทางด้านการลงทุนการทำธุรกิจการที่จะตัดสินใจลงทุน
สร้างโรงงานแห่งใหม่นั้นต้องดูที่ต้นทุนหรือเงินที่มีอยู่และต้องดูที่ทรัพย์ยากรว่าสามารถที่จะผลิตอะไร
ได้บ่างจะได้ไม่ต้องลงทุนแล้วผลิตของไม่ได้ผึกทักษะการบริหารบิษัทการลงทุ่นและขยายกิจจะการออกไปอีก


3. จากเกมส์ ท่านคิดว่าข้อมูลไหนบ้างที่ระบบ MIS, DSS ในความเป็นจริง ไม่สามารถประมวลออกมาได้


 ระบบทางด้านการตัดสินใจหรือการมองการตัดสินใจจากการมองคร่าวๆจากเกมส์เกมง่ายกว่าความเป็นจริงเพราะในเกมส์ถ้าตัดสินใจผิดก็เริ่มใหม่ได้แต่ความเป็นจริงการตัดสินใจจะต้องดูที่หลายๆปัจจัยจากเกมจะไม่มีการแสดงผลกำไรที่แน่นอนแต่ความเป็นจริง
จะต้องมีการแสดงผลกำไรที่แน่นอนถ้าตัดสินใจผิดถึงขั้นกิจพังทะลายและกิจจะการล้มเลวได้


4. จากเกมส์ ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อยอดขายสินค้า


 ร้านค้านั้นอยู่ในที่ที่สามารถที่จะขายของได้หรือเปล่าการผลิตสินค้าที่ทันต่อความต้องการของลูกค้าและต้ามความนิยมของสินค้านั้นๆ
ความต้องการของตลาด
5. ข้อมูลอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าผู้บริหารควรทราบเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งในเกมไม่ได้ทำไว้ แต่ในการทำงานจริงควรจะมี

คู่แข่งข้อมูลทางด้านต้นทุนแรงงานทางด้านการผลิตจำนวนความต้องการของสินค้าและข้อมูลทางด้านวัตถุดิบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น