วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

week6

ตอบคำถาม

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวระบบ บริษัทได้พูดถึงบริการของบริษัทในเรื่องใด

         การใช้งาน cams enterprise erp เทคโนโลยี สามาที่จะมีหลายช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลระบบมีการพัฒนามาตลอดมีการเรียนรู้และพัฒนามีการนำเข้าและส่งออกของข้อมูลจัดการเอกสารที่มีความซ้ำซ้อนในหลายๆข้อมูลที่ทำให้ error
ซึ่งเป็นปัญหา came enterprise จะช่วยในการแชร์ข้อมูลเป็น web base 100%จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเป็น จัดการ user ระบบจะจัดการคู้มือนำเข้าข้อมูลอัพเดทตลอดเวลาเป็นระบบที่สร้างช่องทางในการแชร์ข้อมูลการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ came enterprise เป็นระบบที่รักษาความปลอดภัยสูงขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น