วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักโปรแกรมเมอร์บนอุปกรณ์

Week 1
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักโปรแกรมเมอร์บนอุปกรณ์
1. อาชีพ :Application Programmer

2. หน้าที่ :พัฒนา  Application ให้ใช้ได้กับ iphone,ipad,Samsung Galaxy

3. ความต้องการ :ใช้งาน  Macได้ ,ใช้ XCodeได้ดี,รู้ภาษา Objective-C,ความรู้เรื่อง  Application,SQLite

4. ความเชี่ยวชาญและโปรแกรม : XCode,Mac,SQLite  

5. อัตราเงินเดือน :  25,000-35,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น