วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชา Computer Graphic

1.Graphic Design
ออกแบบ Design สิ่งต่างๆที่เกียว  Graphic
คุณสมบัติสามารถ ออกแบบและสร้างสรรค์งาน Graphic
เงินเดื่อน 20,000 บาท

2.เจ้าหน้าที่ Graphic Design

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์
ออกแบบ ตกแต่ง อัพเดทข้อมูล Website

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,กราฟฟิค ดีไซน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง 2-3 ปี ขึ้นไป
มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop,Flash,VB
มีความตั้งใจในการทำงาน , ชอบการทำงานเป็นทีม
เงินเดื่อน 20,000-25,000 บาท
3.Graphic Fashion Wear Designer
งานดีไซน์เนอร์ เสื้อผ้า/ช่างเย็บ ปัก/ช่างแพทเทิร์น
ดีไซน์เนอร์สามารถออกแบบได้ดีและ
คุณสมบัติ

  ชาย / หญิง
 มีประสบการณ์ในผู้วาดภาพประกอบ และ Photoshop
  อายุ 35 ปี

 เงินเดือน 30,000 บาท4.Graphic Designer
ออแบบสิ่งต่างๆเช่นออบแบบภายใน,เสื่อผ้า
คุณสมบัติ
สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ,Auto_CAD,3 D max
เงินเดือน 20,000-35,00 บาท

5.Web Graphic

ออกแบบ Designer web พัฒนาปรับปรุงแก้ไข web
 คุณสมบัติ

ออกแบบ Designer web พัฒนาปรับปรุงแก้ไข web
 คุณสมบัติ
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ,Illustrator,EditPlus หรื่อ โปรแกรมที่เกียวข้อง
15,000-30,000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น